CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT

Email: Ms Hoa - hoadtn@fpt.com.vn   Hotline: 0 94 94 94 134

Home Dịch vụ Vidyo

Dịch vụ Vidyo

Vidyo Destop

I. Báo giá Dịch vụ Vidyo (chưa bao gồm VAT) STT Thiết bị Mô tả SL Đơn giá hàng tháng (VNĐ) Thành tiền hàng tháng  (VNĐ) 1 Set Dịch vụ Vidyo Destop 1 1.1 Vidyo Desktop Basic - Tài khoản Vidyo Desktop để họp trực tuyến...

Set HD230

I. Báo giá Dịch vụ Vidyo (chưa bao gồm VAT) STT Thiết bị Mô tả SL Đơn giá hàng tháng (VNĐ) Thành tiền hàng tháng  (VNĐ) 1 Set Dịch vụ Vidyo Room HD230 1 7,900,000 7,900,000 1.1 Bộ mã hóa và giải mã Vidyo Room HD230 -...

Set HD40

I. Báo giá Dịch vụ Vidyo (chưa bao gồm VAT) STT Thiết bị Mô tả SL Đơn giá hàng tháng (VNĐ) Thành tiền hàng tháng  (VNĐ) 1 Set Dịch vụ Vidyo Room HD40 3 3,500,000 10,000,000 1.1 Bộ mã hóa và giải mã Vidyo Room HD40 - Endpoint...

Giới thiệu về Vidyo

I. Giới thiệu Hội nghị trực tuyến (Video Conference) - hội nghị truyền hình hay họp trực tuyến là nhu cầu bức thiết cho các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh hay cửa hàng trên...